Search
Category:

Altertavla i Norddal

Altertavla i Norddal kirke

  I perioden august 2017 til januar 2018 har NIKU et forprosjekt på altertavla i Norddal kirke. Sammen med informasjon på NIKUs hjemmeside, Facebook og Instagram, skal denne bloggen gi et innblikk i det løpende arbeidet til konservatorene som arbeider med undersøkelsene. NIKU skal kartlegge, undersøke og tilrettelegge for direkte, praktisk arbeid som skal gjøres…

  • 1
  • 2