I perioden august 2017 til januar 2018 har NIKU et forprosjekt på altertavla i Norddal kirke. Sammen med informasjon på NIKUs hjemmeside, Facebook og Instagram, skal denne bloggen gi et innblikk i det løpende arbeidet til konservatorene som arbeider med undersøkelsene.

NIKU skal kartlegge, undersøke og tilrettelegge for direkte, praktisk arbeid som skal gjøres i hovedprosjektet. Det er nødvendig å forstå middelalderens maletekniske oppbygning og endringshistorikken til alterskapet med ramme for å kunne foreslå tiltak. Kartlegging av maleteknikk og malingshistorikk er derfor en vesentlig del av arbeidet. Fotodokumentasjon før behandling og undersøkelser med UV, IR og røntgen er lagt inn i forprosjektet.

Altertavla er en kompleks og stor gjenstand. Den består av et alterskap fra cirka 1510-20 som er montert inn i en rikt utskåret ramme fra 1600-tallet. Tavla er totalt cirka 3,7 m bred og cirka 2,5 m høy. Alle synlige elementer som vender mot betrakteren er malt. Alterskapets fløydører er malt på begge sider.

 

Alterskapet

Korpus er cirka 92 cm bredt, 125 cm høyt og 17 cm dypt. Kunsthistorikeren Eivind Engelstad er den første som omtaler alterskapet. Han daterer det til 1510-1520 og mener det er et Lübeckerarbeid. Engelstad, som sannsynligvis var i kirka i begynnelsen av 1930-årene skriver ikke noe om at skapet er satt inn i en ramme.

I korpus er det skulpturer som fremstiller en kalvarigruppe; Maria til høyre og Johannes til venstre. Korset står på et utskåret Golgata. På hver side av korpus er det snodd søyler som bærer et rikt gotisk, gjennombrutt bladverk i øvre del av korpus. Fløydørene har malerier på begge sider. Høyre dør (betrakters venstre) har på innsiden en fremstilling av en biskop, som kan være St. Maternus. På denne dørens ytterside er Margareta fremstilt. Venstre dør (betrakters høyre) har en fremstilling av St. Olav. Yttersiden av denne døra har en fremstilling av Maria Magdalena med salvekrukken.

Motiver på fløydørenes yttreside, Maria Magdalena til venstre og Margareta til høyre.   Forsidebeskyttelse av japanpapir er satt på for å unngå tap av maling før behandling.

Skapet står med maling fra flere perioder. Korpus og dørenes ramtrær på fronten av de åpne dørene er fullstendig overmalt. Maleriene på fronten av dørene er de opprinnelige maleriene, men de er skjemmet av en mørknet ferniss. Maleriene på dørene på baksiden av alteroppsatsen er de opprinnelige maleriene, med opprinnelig dekor på ramtrærne bevart: sort bunnfarge med forgylte sjablonerte blomster og liljer.

 

1600-tallsramma

Selve ramma er profilert, og akantusranker med blomsterstander, bær og druer er skåret i relieff. Åtte tredimensjonale bevingede hoder er plassert symmetrisk på ramma; i hjørnene og midt på sidene. Ramma har sidevinger med skulptur og skåret relieff i bruskbarokk. Samme type dekor omrammer skriftfeltet nedenfor ramma. På toppstykket har midtfeltet ornamental bruskbarokkdekor kronet av en sittende skulptur og flankert av to liggende skulpturer; den ene med timeglass, den andre med en hodeskalle. Alle malte overflater på ramma står med oppmaling fra 1920-årene og er malt opp samtidig som de oppmalte delene av alterskapet.