Altertavlen er nå returnert til Norddal kirke, og som et avsluttende ledd i behandlingen ble de ulike elementene retusjert. Den originale malingen var noen steder svært skadet med eksponert grundering og treverk. Disse områdene ble tilført farge for å gjenopprette altertavlens visuelle helhet.

To skulpturer før og etter
En av skulpturene på toppen av ramma, før og etter retusjering

Det ble benyttet vannbasert gouachmaling som retusjeringsfarger på rammelementene og på middelalderskulpturene som er plassert inne i alterskapet. Den vannløselige malingen kan, om nødvendig, fjernes på et senere tidspunkt uten bruk av sterke løsemidler. Dette kan være en fordel ved en eventuell senere behandling.

På rammeelementene er fargene påført som integrerte retusjer mens det på middelalderskulpturene er valgt å utføre strekretusjer. Ved bruk av denne teknikken vil det på nært hold være lett å skille mellom original overflate og våre retusjer. På avstand vil derimot strekene være mindre synlig og gi altertavlen et helhetlig utrykk.

Bildet viser strekretusjer på den blå kragen til Mariaskulpturen