Bak sot, skitt og to tykke lag ferniss lå ikke bare biskopens mitra, men også halve hodet! Helgener som holder sitt avkuttede hode – eller toppen av hodet – i hånden var ikke et helt uvanlig syn i middelalderen. St. Denis er et berømt eksempel, et annet er St. Nikasius av Reims.

Til venstre vises motivet før fjerning av skitt og ferniss. På bildet til høyre er store deler skitt og ferniss fjernet.

Vår uheldige biskop fikk skitt og ferniss renset med løsemiddelgel. Fernissen er tungt løselig, og løsemidlene må få ligge på overflaten i noen minutter for å virke. For å unngå mekanisk slitasje på den originale middelaldermalingen, er løsemiddelet tilsatt fortykningsmiddel og dekket med plastfolie slik at det får tid til å virke før det fordamper.

Når gelen er fjernet kan restene fjernes med løsemiddel på en bomullspinne. Og frem fra mørket trer en mitra og en skalp fram. Fin lugg har han og! En idé til årets Halloweenkostyme?