Fra 10. til 16. oktober feirer vi European Days of Conservation-Restoration. Det er European Confederation of Conservator – Restorers’ Organisations (E.C.C.O) som står bak dette initiativet, og NIKU har markert dagene ved å trekke frem prosjekter og konservatorer som illustrerer de utvalgte temaene. 

Alle konservatorer i NIKU er medlemmer av en fagorganisasjon, har godkjent utdannelse og følger de faglige standarder i sitt arbeid.  E.C.C.O. ble etablert i 1991, og er en papaplyorganisasjon for konservatorers medlemsorganisasjoner i 23 europeiske land. Den representerer nesten 6000 profesjonelle konservatorer. Organisasjonen jobber for å etablere faglige standarder, utdannelse av konservatorer og at arbeidet med bevaring av faste og løse kulturminner skal utføres av riktig fagekspertise.  

Tirsdag 11. oktober: Paying tribute to Conservator-Restorers

Dagen er dedikert til folk som har bidratt betydelig til konserveringsfeltet, enten ved sitt engasjement i anerkjennelse av yrket eller ved å være banebrytende i sitt arbeid. Disse menneskene fortjener en spesiell takk og anerkjennelse av E.C.C.O.-samfunnet. 

NIKU ønsker å trekke frem Tone Olstad, vår kollega som i juni pensjonerte seg etter 46 år i yrket. Tone ble ansatt hos Riksantikvaren som konservator i 1976, og fulgte med over da NIKU ble etablert i 1994. Tone har i disse årene jobbet spesielt mye med kirkekunst og interiører i historiske bygninger. Hun jobbet både med oppdrag og forskning, og er i dag forsker II. Tone bidro i mange år sterkt til det faglige programmet og gjennomføringen av trekurset – International Course in Wood Conservation Techology (ICWCT) – i regi av ICCROM, NTNU og Riksantikvaren. Kurset fikk pris av Europa Nostra i år, etter å ha utdannet over 450 profesjonelle fra 80 land.  

Torsdag 13. oktober: Sharing Good Practices: Conservation-Restoration treatments of immovable Heritage 

NIKU jobber med metodeutvikling for konservering av limfargedekor. Denne dekoren, ofte fra 16- eller 1700- tallet, er en særpreget og vesentlig del av Norges historie og trearkitektur. Det kan være utfordrende å finne behandlingsmetoder for denne, og behandlingen har like mange tilnærminger som det finnes dekorer. I november skal vi presentere våre foreløpige funn på et frokostwebinar (deltakelse er gratis). Påmelding til frokostwebinaret finner du her

 

Fredag 14. Oktober: Heritage at risk: Preservation of tangible cultural heritage in the view of Climate Change  

Det blir varmere og tørrere samtidig som vi ser større mengder vann komme på kort tid. Årsaken er klimaendringene. Dersom det er uforutsette hendelser på bygg med formelt vern som trenger akutt bistand innen konservering så står vi parat til å bidra. Det kan være tilstandsvurdering for å få oversikt over skadeomfang, eller råd om verdiberging av inventar for å minimere skadeomfanget. Det er også opprettet en vakttelefon for å få råd for berging av kulturhistoriske verdier til bruk for brannvesenet. 

Dette er en del av NIKUs nasjonale oppgaver innen akutt beredskap som vi utfører på oppdrag for Riksantikvaren

 

Lørdag 15. oktober: Interdisciplinarity in Conservation-Restoration: Sustainability, Cooperation & Networking

Tverrfaglig forskning og samarbeid er nødvendig or å løse kulturarvens klimatiske utfordringer. NIKU har nettopp signert en MoU (Memorandum of Understanding) med Jerzy Haber Institute (JHI) – Polish Academy of Sciences i Krakow.

NIKU og JHI har lang erfaring med forskning innen kulturminnevern, utvikling av miljøspesifikasjoner for feltet og gjennomføring av praktiske tiltak for forebyggende bevaring av verneverdige bygninger og gjenstander. Samarbeidet mellom NIKU og JHI har søkelys på å evaluere risikoen for klimaskader på sårbare kulturminner, og fremme kulturarvfeltet gjennom felles ekspertise på ulike områder: Materialrespons på relativ fuktighet og temperatur, energieffektive måter å håndtere relativ fuktighet på, utvikling av åpne datasett og implementering av forskningsdata i programvareverktøy for praktisk bruk i risikovurderinger.

De to instituttene representeres her av konservator og forsker Joel Taylor (NIKU) og professor Lukasz Bratasz (JHI). De er begge en del av et nytt forskningsprosjekt – Go Green – finansiert av Horizon Europe, som ser på mer bærekraftige måter å bevare kulturarven på.