Search
Category:

Konservering

European Days of Conservation-Restoration

Fra 10. til 16. oktober feirer vi European Days of Conservation-Restoration. Det er European Confederation of Conservator – Restorers’ Organisations (E.C.C.O) som står bak dette initiativet, og NIKU har markert dagene ved å trekke frem prosjekter og konservatorer som illustrerer de utvalgte temaene.  Alle konservatorer i NIKU er medlemmer av en fagorganisasjon, har godkjent utdannelse…

Med speil og kamera for å avsløre Erdmann

  Speil og kamera er nyttige hjelpemidler for undersøkelse av arkitekturen i alterskapet. Speilet avslører og kameraet beskriver. På søylene i alterskapet fant vi som opprinnelig dekorlag, ved hjelp av skalpell og mikroskop, forvitret sølv og rester av grønn lasur. På søylekapiteler fant vi asuritt. Og speilet bekreftet funnene!   Fig.…

Hva Domenico Erdmann ikke skjulte

De aller fleste gjenstandene vi jobber med har malere eller konservatorer behandlet tidligere. Malere har malt over – konservatorene har kommet etter og fjernet overmalinger, eller tilføyd nye. Retningslinjer, etikk og metoder følger tidsstrømmene i konserveringsfaget som i andre fag. Problemet med de tidlige konservatorene var at de ofte ikke dokumenterte hva de gjorde, annet…

Altertavla i Norddal kirke

  I perioden august 2017 til januar 2018 har NIKU et forprosjekt på altertavla i Norddal kirke. Sammen med informasjon på NIKUs hjemmeside, Facebook og Instagram, skal denne bloggen gi et innblikk i det løpende arbeidet til konservatorene som arbeider med undersøkelsene. NIKU skal kartlegge, undersøke og tilrettelegge for direkte, praktisk arbeid som skal gjøres…