Fotografering av altertavlens fløydører i UV-lys utføres i NIKUs fotoatelier av fotograf B. Lindstad

Som en del av den innledende dokumenteringen av Norddalaltertavla, fotograferte NIKUs fotograf, Birger Lindstad, alterskapets fløydører i UV-lys.

De ultrafiolette strålene har kortere bølgelengde enn vanlig lys. Ved å belyse en gjenstand med en UV-lampe kan enkelte materialer fluorescere, og metoden kan avsløre overflatefenomener som ikke er synlig i normal belysning.

Eksempelvis kan undersøkelser med UV-lys indikere om malerier er påført organisk eller syntetisk ferniss. Tidligere overmalinger/retusjer kan fremkomme som mørke områder i motivet. UV-strålene kan dessuten få bestemte pigmenter til å fluorescere. Undersøkelsesmetoden kan derfor få konservatorene til å nærme seg en forståelse av hvilke pigmenter som er brukt i motivet.

 

Utsnitt av St. Olav på alterskapets fløydør viser motivet i vanlig lys til venstre og i UV-lys til høyre

Alle fotoanalytiske opptak må sammenliknes med vanlig fotografi.

På UV-opptaket av St. Olav på alterskapets fløydør sees en grønnlig fluorescens på motivets overflate. En slik fluorescens kan indikere at maleriet tidligere har blitt påført en organisk ferniss.

Den grønnlige fluorescensen fremkommer noe uregelmessig og er ikke like tydelig alle steder. Årsaken kan være at fernissen ble påført ujevnt, eller har blitt påført i flere lag på ulike områder i motivet. De ulike fargestrukturene kan også ha absorbert ferniss i ulik grad. Tydelige spor etter penselstrøk på tvers av motivets øverste del, kan vitne om at ferniss har blitt påført med en bred pensel, en fordriver.

Flere små mørke prikker vises bl.a. i St. Olavs kinn og hånd. Dette er tidligere retusjer og/eller avskallinger av maling. Legg merke til at treet til høyre er helt mørkt. Her er det ingen overmaling – fernissen ligger som et tykt lag over treet. Vi har spekulert i om denne mørkningen derimot kan skyldes pigmentet. Enkelte grønne pigmenter kan absorbere UV-strålene og fluorescensen fra organiske fernisser (Stuart 2007:76), og kan være en årsak til at treet fremstår mørkt i UV lys. Dette er imidlertid kun spekulasjoner, og bare videre undersøkelser vil kunne gi en forklaring på dette.

Forsidebeskyttelsen av japanpapir fluorescerer lilla i UV.

Undersøkelsesresultatene fra UV-fotografiene blir benyttet sammen med informasjon fra de øvrige undersøkelsene. Resultatene samlet bidrar til å kartlegge altertavlens maletekniske oppbygning og endringshistorikk.

NIKU har også fotografert alterskapets fløydører med infrarøde stråler (IR). Se NIKUs hjemmesider https://niku.no/2017/11/ligger-synlige-maleriene/ for informasjon om IR-opptak generelt og hva vi fant på Norddalmaleriene.

 

Referanse:

Stuart, B. 2007. Analytical techniques in materials conservation. Chichester: John Wiley & Sons.