Speil og kamera er nyttige hjelpemidler for undersøkelse av arkitekturen i alterskapet. Speilet avslører og kameraet beskriver.

På søylene i alterskapet fant vi som opprinnelig dekorlag, ved hjelp av skalpell og mikroskop, forvitret sølv og rester av grønn lasur. På søylekapiteler fant vi asuritt. Og speilet bekreftet funnene!

 

Fig. 1

Fig. 1 viser en avdekkingsprøve på søyleskaft hvor det allerede var en skade. Bildet er tatt gjennom mikroskop. Den rødlige fargen er rester av nedbrutt metall på en rød bolus (underlag for metallet). De grønne restene er tolket til å være en lasur på metallet.

Fig. 2                                                                                                                                             Fig. 3

Speilet fant den grønne lasuren! (Fig. 2).  Og kameraet beskriver den grønne lasuren (Fig. 3). Her ser vi til høyre i Fig. 3 den sorte innsiden av alterskapet som ble malt over av Erdmann. Han har sølt sort maling på søyleskaftet. Til venstre vises sølvet som Erdmann la på i 1922 med en overliggende lasur. På søyleskaftet ellers ser vi rød bolus, rester av nedbrutt metall og hvit overmaling. Disse og flere andre bilder har bekreftet andre funn og gitt oss nye ledetråder til videre undersøkelser.

 

Fig. 4                                                                                                                           Fig. 5

Fig. 4 viser søylekapitel med avdekkingsprøve. Bildet er tatt gjennom mikroskop. Den blå opprinnelige asuritten sees midt inne i avdekkingsprøven. I Fig. 5 ser vi hva speilet og kameraet viste oss: under søl av overmaling ligger den hvite opprinnelige grunderingen med den vakre blå asuritten uovermalt!