Store gjenstander som må ligge under fotografering kan by på utfordringer for fotografen.

NIKU er så heldig at fotograf Birger Lindstad kan bidra til fotodokumentasjon av våre prosjekter. Han tar utrolig gode bilder som samtidig er akkurat den dokumentasjonen vi ber om.

Tilstanden på altertavla må dokumenteres med foto før noe gjøres med den. I dette tilfellet ble noen bilder tatt i kirka før sikringen av malingen ble lagt på. (De hvite lappene som sees på gjenstandene er tynt japanpapir som er limt på for å holde løs maling på plass under transporten og før konsolideringen gjøres. De er festet med klebemiddel som løses lett og ikke skader malingen).

Selve før-dokumentasjonen er den Birger har gjort etter at altertavla kom til NIKU.
Av alle elementer blir det tatt helhetsopptak forfra, bakfra og fra alle sider – det er mange opptak!
Fargereferanse og målestokk sees på fotografiene. Etter behandling gjentas dokumentasjonen med samme opptak og samme lys, og når prosjektet er ferdig legges fotografiene i Riksantikvarens fotoarkiv.

Det blir også tatt bilder med ultrafiolett lys som beskriver overflaten og med IR-stråling som kan vise undertegninger. Dette skal vi skrive om senere.