Vi har gledet oss over å se på illustrasjoner hentet fra Heinrich Vogtherr, den eldre (1490, Dillingen an der Donau – 1556, Wien). Han var en mangfoldig kunstner og boktrykker som blant annet laget en «En liten kunstbok» – en bok med detaljer som kunne brukes som mønsterbok av alle typer kunstnere. Konservator Michael Rief, fra Suermondt Ludwig Museum i Aachen, henviste oss til denne Kunstbüchlein da han var på besøk hos NIKU i oktober. Boka var uhyre populær, ble spredd til flere land og trykket opp flere ganger.

 

Illustrasjoner fra Voghterrs Kunstbüchlein (nytrykk 1913)

Det første eksemplaret ble trykket i 1530-årene – litt for sent til at Norddalskunstneren kunne ha sett denne boka. Bruk av mønsterbøker og trykk var allikevel vanlig i den perioden Norddal-alterskapet er datert; 1510-5120, og verkstedet kan ha hatt en samling med andre trykk eller forbilder.

 

Magdalena avbildet med karakteristisk hodepryd på fløydøra i Norddalalterskapet

Illustrasjonene fra Voghtherrs Kunstbüchlein (nytrykk 1913) viser at Magdalena ikke skilte seg ut fra sine samtidige. Rief påpekte at dette er en hodekledning som ble mye brukt i Nederlandsk kunst. Liknende eksempler på hodepryd finner vi på Margareta i Gripalterskapet og Sunniva i Lekaalterskapet – begge fra samme periode, men attribuert til Nord-Nederland.

 

Margareta i Gripalterskapet – til venstre – og Sunniva i Lekaalterskapet – til høyre